Politika privatnosti

Zaštita privatnosti podataka
Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavijestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo potrebno, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke o potrebi za poslovanje i informiranje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima iu cilju pružanja kvalitetnih usluga. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li želite ili ne da se izbrišu sa mailing liste. Svi podaci o kupcima/korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetitelji traže i kupuju, kao io stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naše stranice, omogućili Vam jednostavnije korištenje, sigurniju i udobnu kupovinu.
Dogwebshop.rs koristi „kolačiće“ da Vam pomogne da prilagodite korištenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji se nalazi na Vašem tvrdom disku sa strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišteni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodijeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani sa strane web servera u domeni koji Vam je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da osigura pogodnosti koje će Vam uštedeti vrijeme.
Neki podaci se prikupljaju čim posjetite naš veb-sajt. Automatski prikupljeni podaci uključuju podatke protokola veb servera. Svaki put kada pristupite nekoj stranici naših online usluga i svaki put kada preuzmete datoteku, pristupni podaci vezani za ovaj proces se čuvaju u dokumentu o protokolu na našem serveru.

Podaci se čuvaju u rokovima predviđenim zakonom.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo u svrhe u statističke svrhe uz poštovanje odredaba zakona o primjeni odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, au cilju zaštite prava i slobode lica na koje se podaci odnose u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. . Glasnik RS”, br. 87/2018) koji je donet u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR).

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Branko Damnjanović
Telefon: +38160/7566547
E-mail:  dogszoointernational@gmail.com
Saglasnost i promjene uvjeta
Korištenje naših servisa podrazumijeva saglasnost korisnika sa navedenim  Uslovima korištenja  Dogwebshop.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uvjeta postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici